Bosjöklosters Vänner

 

Den nybildade ideella föreningen Bosjöklosters Vänner vänder sig till dig som gärna besöker Bosjökloster, njuter av konserterna och andra kulturella arrangemang på slottsområdet.

Föreningen kommer att verka för att stödja kulturella arrangemang på Bosjökloster, med särskilt fokus på konserter under Musik på Bosjöklosters regi.

https://www.bosjokloster.se/vanforening