Personuppgifter

Information till våra konsertbesökare avseende EU dataskyddsförordningen

Enligt EU dataskyddsförordning får den ideella föreningen SkåneEstrad-Musik på Bosjö registrera uppgifter om konsertbesökarens namn, adress, telefonnummer, e-post address för de ändamål som är nödvändiga inom ramen för dess verksamhet för att fullgöra konsertbesöket och information avseende konsertbesök.

Sådana uppgifter lämnas inte ut till tredje part för reklam.

Personnummer registreras inte.

Det är föreningens styrelse som ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med personuppgiftslagen.

Onlinebiljettförsäljningen sker via Tickster. Kontrakt har upprättats som tillgodoser EU dataskyddsförordningen.

Inför ett Email-runtbrev med information om Musik på Bosjöklosters konserter kommer vi att vänligen ansöka om ditt samtycke via email. Vi ber dig då om ditt aktiva samtycke för att kunna få vår information via email om stundande konserter arrangerad av SkåneEstrad.

Alla användare har rätt att återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag, samt spärra användning av uppgifterna i marknadsföring. Detta gör du genom att e-posta magnus@magnus-nilsson.se