Väg till Bosjökloster

väg“Jag är född mellan skogen och plogen någorlunda exakt i mitten av Skåne.“ Så beskrev kompositören Hilding Rosenberg (1892-1985) sin födelseplats Bosjökloster.
Låt dig inspireras av detta unika kulturhistoriska plats vid Ringsjön, upplev slottet och parken, en bit mat och naturligtvis konserterna!
www.bosjokloster.se

“I am born between forest and plough, quite precisely in the midst of Skåne”. So wrote the composer Hilding Rosenberg (1892-1985) of his birthplace Bosjökloster.
Be inspired by this unique historical castle at the shore of Lake Ringsjö, enjoy the park, a concert-platter and of course our concerts!
www.bosjokloster.se

skåne-plats

kartan_med_markeringar